Pagmanieroj

GRAVA! Se vi pagas kotizon de Retoso aŭ membrokotizon de TEJO post la 27a de marto, sendu ankaŭ pruvon de la pago al retoso.kasisto@gmail.com.

Se vi volas partopreni en la evento plenigu la aliĝilon antaŭ ol pagi.

  • Ĝiru al la bankokonto de TEJO:

IBAN: NL64 BUNQ 2041 6532 64

BIC/SWIFT: BUNQNL2A

Nomo: Wereld Esperanto – Jongeren Organisatie (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO))

Adreso: Nieuwe Binnenweg 176, 3015 BJ Rotterdam, Nederlando

Komento: Retoso + via nomo

  • Se vi ne povas pagi al IBAN sed vi povas pagi per kreditkarto aŭ debetkarto kun kreditkarta numero, pagu al la konto de TEJO per jena ligilo. Skribu en la kampo por mesaĝo “Retoso” + vian nomon.  
  • Se via karto ne funkcias kun la supra ligilo, uzu la kreditkartpagformularon de UEA, indikante ke temas pri pago al TEJO, indikante “Retoso” + vian nomo.n
  • Se vi bezonas pagi per PayPal, ĝiru al financoj@co.uea.org, indikante ke temas pri pago al TEJO, indikante “Retoso” + vian nomon.
  • Eblas ankaŭ pagi per UEA-konto al la konto “tejo-l”, indikante “Retoso” + vian nomon.

Donacantoj

Ni akceptas ankaŭ donacojn de homoj kiuj ne intencas partopreni la eventon. Tiukaze indiku en la mesaĝo ke temas pri donaco al Retoso, kaj nur se vi volas, vian nomon. La pagmanieroj estas la samaj.